تهیه صندلی برای کارگاه ها و ناهارخوری توان یابان

مجتمع آموزشی نیکوکاری رعد

تهیه صندلی برای کارگاه ها و ناهارخوری توان یابان

مجتمع آموزشی نیکوکاری رعد؛ به منظور افزایش کیفیت خدمات آموزشی در محیط های آموزشی توان یابان تصمیم به تعویض صندلی های مستعمل دارد.

53,800,000 ریال

از 53,800,000 ریال هدف

موفق شد

۲۲ بهمن ۱۳۹۷

13

مشارکت کننده

این پروژه فعال نیست

این نسخه پیش‌نویسی است که تنها می‌توانید آن را با دوستان‌تان به اشتراک بگذارید.