تهیه صندلی برای کارگاه ها و ناهارخوری توان یابان

مجتمع آموزشی نیکوکاری رعد

تهیه صندلی برای کارگاه ها و ناهارخوری توان یابان

مجتمع آموزشی نیکوکاری رعد؛ به منظور افزایش کیفیت خدمات آموزشی در محیط های آموزشی توان یابان تصمیم به تعویض صندلی های مستعمل دارد.

‎ریال53,800,000

از ‎ریال53,800,000 هدف

موفق شد

۲۲ بهمن ۱۳۹۷

13

مشارکت کننده

این پروژه فعال نیست

این نسخه پیش‌نویسی است که تنها می‌توانید آن را با دوستان‌تان به اشتراک بگذارید.