تهیه نوشت افزار و کوله پشتی برای دانش آموزان نیازمند

موسسه خیریه حامیان مهر حکیم تهران

تهیه نوشت افزار و کوله پشتی برای دانش آموزان نیازمند

حمایت از دانش اموزان بی بضاعت

43,100,000 ریال

از 43,100,000 ریال هدف

موفق شد

۰۹ مهر ۱۳۹۷

32

مشارکت کننده

این پروژه فعال نیست

این نسخه پیش‌نویسی است که تنها می‌توانید آن را با دوستان‌تان به اشتراک بگذارید.