تهیه نوشت افزار و کوله پشتی برای دانش آموزان نیازمند

موسسه خیریه حامیان مهر حکیم تهران

تهیه نوشت افزار و کوله پشتی برای دانش آموزان نیازمند

حمایت از دانش اموزان بی بضاعت

‎ریال43,100,000

از ‎ریال43,100,000 هدف

موفق شد

۰۹ مهر ۱۳۹۷

32

مشارکت کننده

این پروژه فعال نیست

این نسخه پیش‌نویسی است که تنها می‌توانید آن را با دوستان‌تان به اشتراک بگذارید.