تهیه کوله‌پشتی و نوشت‎افزار برای دانش‌آموزان محروم

موسسه خیریه خادمین کتیج

تهیه کوله‌پشتی و نوشت‎افزار برای دانش‌آموزان محروم

تهیه کوله‌پشتی و نوشت‎افزار برای دانش‌آموزان محروم روستایی

161,300,000 ریال

از 161,300,000 ریال هدف

موفق شد

۰۸ مهر ۱۳۹۷

47

مشارکت کننده

این پروژه فعال نیست

این نسخه پیش‌نویسی است که تنها می‌توانید آن را با دوستان‌تان به اشتراک بگذارید.