تهیه کوله‌پشتی و نوشت‎افزار برای دانش‌آموزان محروم

موسسه خیریه خادمین کتیج

تهیه کوله‌پشتی و نوشت‎افزار برای دانش‌آموزان محروم

تهیه کوله‌پشتی و نوشت‎افزار برای دانش‌آموزان محروم روستایی

‎ریال161,300,000

از ‎ریال161,300,000 هدف

موفق شد

۰۸ مهر ۱۳۹۷

47

مشارکت کننده

این پروژه فعال نیست

این نسخه پیش‌نویسی است که تنها می‌توانید آن را با دوستان‌تان به اشتراک بگذارید.