تهیه نوشت‌افزار برای دانش‌آموزان مستعد نیازمند

موسسه کانون جوانان رضوان

تهیه نوشت‌افزار برای دانش‌آموزان مستعد نیازمند

تهیه 100 پک لوازم التحریر برای دانش آموزان نیازمند وروستایی مستعد

53,800,000 ریال

از 53,800,000 ریال هدف

موفق شد

۱۹ شهریور ۱۳۹۷

21

مشارکت کننده

این پروژه فعال نیست

این نسخه پیش‌نویسی است که تنها می‌توانید آن را با دوستان‌تان به اشتراک بگذارید.