تهیه نوشت‌افزار برای دانش‌آموزان مستعد نیازمند

موسسه کانون جوانان رضوان

تهیه نوشت‌افزار برای دانش‌آموزان مستعد نیازمند

تهیه 100 پک لوازم التحریر برای دانش آموزان نیازمند وروستایی مستعد

‎ریال53,800,000

از ‎ریال53,800,000 هدف

موفق شد

۱۹ شهریور ۱۳۹۷

21

مشارکت کننده

این پروژه فعال نیست

این نسخه پیش‌نویسی است که تنها می‌توانید آن را با دوستان‌تان به اشتراک بگذارید.