هزینه رهن خانه برای کودکان کار انجمن پویش

انجمن دوستداران کودک پویش

هزینه رهن خانه برای کودکان کار انجمن پویش

برای گسترش و بهبود فعالیت‌های آموزشی برای کودکان کار می‌خواهیم خانه‌ای برای آن‌ها بسازیم

107,530,000 ریال

از 107,530,000 ریال هدف

موفق شد

۱۲ مرداد ۱۳۹۷

37

مشارکت کننده

این پروژه فعال نیست

این نسخه پیش‌نویسی است که تنها می‌توانید آن را با دوستان‌تان به اشتراک بگذارید.