هزینه درمان کودکان کار روستاهای حاشیه تهران

انجمن دوستداران کودک پویش

هزینه درمان کودکان کار روستاهای حاشیه تهران

کمک کنیم کودکان کار حاشیه جنوب شرق تهران نیز از امکانات سلامت برخوردار شوند.

50,000,000 ریال

از 50,000,000 ریال هدف

موفق شد

۲۷ بهمن ۱۳۹۶

7

مشارکت کننده

این پروژه فعال نیست

این نسخه پیش‌نویسی است که تنها می‌توانید آن را با دوستان‌تان به اشتراک بگذارید.