تهیه بسته بهداشتی برای بیماران مبتلا به ضایعات نخاعی

نیکوکاری ‌مهربانه

تهیه بسته بهداشتی برای بیماران مبتلا به ضایعات نخاعی

بیماران مبتلا به ضایعات نخاعی نیاز به حمایت ما برای تهیه بسته های بهداشتی دارن

‎ریال55,186,000

از ‎ریال55,100,000 هدف

موفق شد

۱۴ اسفند ۱۳۹۶

53

مشارکت کننده

این پروژه فعال نیست

این نسخه پیش‌نویسی است که تنها می‌توانید آن را با دوستان‌تان به اشتراک بگذارید.