محکم‌سازی خانه‌های زلزله‌زده روستایی

نیکوکاری ‌مهربانه

محکم‌سازی خانه‌های زلزله‌زده روستایی

این بار برای تو ستونی خواهم ساخت، تا بار دیگر امید در چشمانت جریان پیدا کند و دستانت زندگی را به خانواده ات هدیه دهد.

‎ریال2,703,750,000

از ‎ریال2,703,750,000 هدف

موفق شد

۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۷

137

مشارکت کننده

این پروژه فعال نیست

این نسخه پیش‌نویسی است که تنها می‌توانید آن را با دوستان‌تان به اشتراک بگذارید.