تجهیز و نوسازی مراکز انجمن حمایت از کودکان کار

انجمن حمایت از کودکان کار

تجهیز و نوسازی مراکز انجمن حمایت از کودکان کار

مراکز انجمن حمایت از کودکان کار نیاز به دستگاه کپی و پرینتر دارن تا خدمات بهتری به کودکان ارائه بدن.

‎ریال12,289,372

از ‎ریال54,000,000 هدف

لغو شد

۱۶ آبان ۱۳۹۶

64

مشارکت کننده

این پروژه فعال نیست

این نسخه پیش‌نویسی است که تنها می‌توانید آن را با دوستان‌تان به اشتراک بگذارید.