خرید کیف و لوازم تحریر برای کودکان طبس

موسسه خیریه حضرت عباس (ع)

خرید کیف و لوازم تحریر برای کودکان طبس

کودکان بسیاری در مناطق محروم بعلت فقر از تحصیل بازمانده‌اند.با کمک ما می‌توانند مهر به مدرسه بروند و آینده بهتری برایشان رقم بزنیم

100,000,000 ریال

از 100,000,000 ریال هدف

موفق شد

۲۹ مهر ۱۳۹۶

104

مشارکت کننده

این پروژه فعال نیست

این نسخه پیش‌نویسی است که تنها می‌توانید آن را با دوستان‌تان به اشتراک بگذارید.