تامین هزینه‌های درمان مادر سرپرست خانواده

موسسه خیریه حامیان مهر حکیم تهران

تامین هزینه‌های درمان مادر سرپرست خانواده

مادر سرپرست خانواده، برای تامین هزینه عمل جراحی خود نیاز به کمک ما دارد.

50,000,000 ریال

از 50,000,000 ریال هدف

موفق شد

۱۷ مرداد ۱۳۹۶

4

مشارکت کننده

این پروژه فعال نیست

این نسخه پیش‌نویسی است که تنها می‌توانید آن را با دوستان‌تان به اشتراک بگذارید.