تهیه چرخ خیاطی برای مادر سرپرست خانواده

موسسه خیریه پیام امید

تهیه چرخ خیاطی برای مادر سرپرست خانواده

مادری سخت‌کوش برای تامین هزینه‌های زندگی نیاز به چرخ خیاطی دارد.

‎ریال24,000,000

از ‎ریال24,000,000 هدف

موفق شد

۲۰ مرداد ۱۳۹۶

30

مشارکت کننده

این پروژه فعال نیست

این نسخه پیش‌نویسی است که تنها می‌توانید آن را با دوستان‌تان به اشتراک بگذارید.