تهیه چرخ خیاطی برای مادر سرپرست خانواده

موسسه خیریه پیام امید

تهیه چرخ خیاطی برای مادر سرپرست خانواده

مادری سخت‌کوش برای تامین هزینه‌های زندگی نیاز به چرخ خیاطی دارد.

24,000,000 ریال

از 24,000,000 ریال هدف

موفق شد

۲۰ مرداد ۱۳۹۶

30

مشارکت کننده

این پروژه فعال نیست

این نسخه پیش‌نویسی است که تنها می‌توانید آن را با دوستان‌تان به اشتراک بگذارید.