تهیه سرپناه برای خانواده‌ای بی‌پناه

خیریه بنیاد برین

تهیه سرپناه برای خانواده‌ای بی‌پناه

با یاری هم، هزینه رهن خانواده‌ای را تامین کنیم.

50,200,000 ریال

از 50,000,000 ریال هدف

موفق شد

۲۸ تیر ۱۳۹۶

54

مشارکت کننده

این پروژه فعال نیست

این نسخه پیش‌نویسی است که تنها می‌توانید آن را با دوستان‌تان به اشتراک بگذارید.