توانمندسازى معلولين براى شروع فريلنسينگ

نیکوکاری ‌مهربانه

توانمندسازى معلولين براى شروع فريلنسينگ

۱۱٪ از جمعیت کشور معلول‌اند و ۷۰٪ از آن‌ها بیکار

150,000,000 ریال

از 150,000,000 ریال هدف

موفق شد

۱۹ اسفند ۱۳۹۵

105

مشارکت کننده

این پروژه فعال نیست

این نسخه پیش‌نویسی است که تنها می‌توانید آن را با دوستان‌تان به اشتراک بگذارید.