تهیه لباس نو برای خانواده‌های ایتام

موسسه خیریه یاوران ایتام

تهیه لباس نو برای خانواده‌های ایتام

وقتی بچه بودیم عاشق نوروز بودیم و لباس‌های نو. از کودکان یتیم دریغش نکنیم.

‎ریال100,000,000

از ‎ریال100,000,000 هدف

موفق شد

۲۲ اسفند ۱۳۹۵

115

مشارکت کننده

این پروژه فعال نیست

این نسخه پیش‌نویسی است که تنها می‌توانید آن را با دوستان‌تان به اشتراک بگذارید.