بازسازی خانه‌های سیل‌زدگان سیستان‌و‌بلوچستان

موسسه خیریه خادمین کتیج

بازسازی خانه‌های سیل‌زدگان سیستان‌و‌بلوچستان

خانه‌‌شان را سیل ویران کرد. دوباره از نو می‌سازیم

200,000,000 ریال

از 200,000,000 ریال هدف

موفق شد

۲۶ فروردین ۱۳۹۶

332

مشارکت کننده

این پروژه فعال نیست

این نسخه پیش‌نویسی است که تنها می‌توانید آن را با دوستان‌تان به اشتراک بگذارید.