بازسازی خانه‌های سیل‌زدگان سیستان‌و‌بلوچستان

موسسه خیریه خادمین کتیج

بازسازی خانه‌های سیل‌زدگان سیستان‌و‌بلوچستان

خانه‌‌شان را سیل ویران کرد. دوباره از نو می‌سازیم

‎ریال200,000,000

از ‎ریال200,000,000 هدف

موفق شد

۲۶ فروردین ۱۳۹۶

332

مشارکت کننده

این پروژه فعال نیست

این نسخه پیش‌نویسی است که تنها می‌توانید آن را با دوستان‌تان به اشتراک بگذارید.