تجهیز کارگاه محصولات دست‌دوز مادران سرپرست خانواده

خیریه بنیاد برین

تجهیز کارگاه محصولات دست‌دوز مادران سرپرست خانواده

با راه‌اندازی کارگاه خیاطی کمک کنیم زنان سرپرست خانواده هزینه‌های زندگی‌شان را پوشش دهند.

52,000,000 ریال

از 52,000,000 ریال هدف

موفق شد

۰۱ اسفند ۱۳۹۵

98

مشارکت کننده

این پروژه فعال نیست

این نسخه پیش‌نویسی است که تنها می‌توانید آن را با دوستان‌تان به اشتراک بگذارید.