تهیه لباس گرم برای دختران بدسرپرست

بنیاد امید مهر ‌

تهیه لباس گرم برای دختران بدسرپرست

مهرتان گرمابخش دل‌های دخترکان نوجوان است

45,000,000 ریال

از 45,000,000 ریال هدف

موفق شد

۱۴ دی ۱۳۹۵

129

مشارکت کننده

این پروژه فعال نیست

این نسخه پیش‌نویسی است که تنها می‌توانید آن را با دوستان‌تان به اشتراک بگذارید.