تهیه لباس گرم برای دختران بدسرپرست

بنیاد امید مهر ‌

تهیه لباس گرم برای دختران بدسرپرست

مهرتان گرمابخش دل‌های دخترکان نوجوان است

‎ریال45,000,000

از ‎ریال45,000,000 هدف

موفق شد

۱۴ دی ۱۳۹۵

129

مشارکت کننده

این پروژه فعال نیست

این نسخه پیش‌نویسی است که تنها می‌توانید آن را با دوستان‌تان به اشتراک بگذارید.