تهیه کتاب برای کودکان مناطق محروم

نیکوکاری ‌مهربانه

تهیه کتاب برای کودکان مناطق محروم

کمک‌های کوچک ما شاید از آنها انسان‌های بزرگی بسازد

‎ریال18,000,000

از ‎ریال18,000,000 هدف

موفق شد

۲۹ آذر ۱۳۹۵

66

مشارکت کننده

این پروژه فعال نیست

این نسخه پیش‌نویسی است که تنها می‌توانید آن را با دوستان‌تان به اشتراک بگذارید.