تجهیز سالن ورزشی معلولین

مجتمع آموزشی نیکوکاری رعد

تجهیز سالن ورزشی معلولین

فضای قهرمانی را برای معلولین محیا کنیم

100,000,000 ریال

از 100,000,000 ریال هدف

موفق شد

۲۰ دی ۱۳۹۵

124

مشارکت کننده

این پروژه فعال نیست

این نسخه پیش‌نویسی است که تنها می‌توانید آن را با دوستان‌تان به اشتراک بگذارید.