تامین وسایل‌ گرمایش برای زنان‌سرپرست‌خانوار و معلولین

موسسه خیریه حضرت عباس (ع)

تامین وسایل‌ گرمایش برای زنان‌سرپرست‌خانوار و معلولین

هوا بس ناجوانمردانه سرد است...

‎ریال100,800,000

از ‎ریال100,800,000 هدف

موفق شد

۲۴ دی ۱۳۹۵

234

مشارکت کننده

این پروژه فعال نیست

این نسخه پیش‌نویسی است که تنها می‌توانید آن را با دوستان‌تان به اشتراک بگذارید.