تهیه لباس‌گرم برای کودکان بدسرپرست روستایی

موسسه خیریه خادمین کتیج

تهیه لباس‌گرم برای کودکان بدسرپرست روستایی

نگذاریم سرمای زمستون بچه‌های فقیر رو از پا در بیاره

‎ریال104,000,000

از ‎ریال104,000,000 هدف

موفق شد

۰۸ دی ۱۳۹۵

161

مشارکت کننده

این پروژه فعال نیست

این نسخه پیش‌نویسی است که تنها می‌توانید آن را با دوستان‌تان به اشتراک بگذارید.