تامین هزینه درمان کودکی ۸ ساله

موسسه خیریه حضرت عباس (ع)

تامین هزینه درمان کودکی ۸ ساله

ما می‌تونیم باهم گامی برای بهبود یه کودک برداریم. دریغ نکنیم.

‎ریال50,000,000

از ‎ریال50,000,000 هدف

موفق شد

۲۳ آبان ۱۳۹۵

77

مشارکت کننده

این پروژه فعال نیست

این نسخه پیش‌نویسی است که تنها می‌توانید آن را با دوستان‌تان به اشتراک بگذارید.