تامین هزینه درمان کودکی ۸ ساله

موسسه خیریه حضرت عباس (ع)

تامین هزینه درمان کودکی ۸ ساله

ما می‌تونیم باهم گامی برای بهبود یه کودک برداریم. دریغ نکنیم.

50,000,000 ریال

از 50,000,000 ریال هدف

موفق شد

۲۳ آبان ۱۳۹۵

77

مشارکت کننده

این پروژه فعال نیست

این نسخه پیش‌نویسی است که تنها می‌توانید آن را با دوستان‌تان به اشتراک بگذارید.