تامین وسایل گرمایش برای خانواده‌های ایتام

موسسه خیریه یاوران ایتام

تامین وسایل گرمایش برای خانواده‌های ایتام

کمک کنیم جای سرمای تن‌سوز این‌روزا، گرما تو دل هموطنامون ریشه کنه.

100,050,000 ریال

از 100,050,000 ریال هدف

موفق شد

۱۱ آذر ۱۳۹۵

170

مشارکت کننده

این پروژه فعال نیست

این نسخه پیش‌نویسی است که تنها می‌توانید آن را با دوستان‌تان به اشتراک بگذارید.