خانه‌شان را آتش سوزاند، ما می‌سازیم

موسسه خیریه خادمین کتیج

خانه‌شان را آتش سوزاند، ما می‌سازیم

کمک کنیم با نزدیک شدن فصل سرما این خانواده دوباره سرپناه داشته باشن.

‎ریال60,000,000

از ‎ریال60,000,000 هدف

موفق شد

۱۰ آبان ۱۳۹۵

64

مشارکت کننده

این پروژه فعال نیست

این نسخه پیش‌نویسی است که تنها می‌توانید آن را با دوستان‌تان به اشتراک بگذارید.