تهیه نوشت‌افزار و کوله‌پشتی برای ایتام

موسسه خیریه یاوران ایتام

تهیه نوشت‌افزار و کوله‌پشتی برای ایتام

کاش فقر دلیل درس نخوندن کودکان نباشه.

100,000,000 ریال

از 100,000,000 ریال هدف

موفق شد

۰۶ مهر ۱۳۹۵

146

مشارکت کننده

این پروژه فعال نیست

این نسخه پیش‌نویسی است که تنها می‌توانید آن را با دوستان‌تان به اشتراک بگذارید.