تهیه نوشت‌افزار و کوله‌پشتی برای ایتام

موسسه خیریه یاوران ایتام

تهیه نوشت‌افزار و کوله‌پشتی برای ایتام

کاش فقر دلیل درس نخوندن کودکان نباشه.

‎ریال100,000,000

از ‎ریال100,000,000 هدف

موفق شد

۰۶ مهر ۱۳۹۵

146

مشارکت کننده

این پروژه فعال نیست

این نسخه پیش‌نویسی است که تنها می‌توانید آن را با دوستان‌تان به اشتراک بگذارید.