تهیه نوشت‌افزار و کوله‌پشتی برای کودکان طبس

موسسه خیریه حضرت عباس (ع)

تهیه نوشت‌افزار و کوله‌پشتی برای کودکان طبس

کمک کنیم هیچ کودکی بخاطر فقر از تحصیل بازنمونه.

106,960,000 ریال

از 106,960,000 ریال هدف

موفق شد

۲۸ مهر ۱۳۹۵

177

مشارکت کننده

این پروژه فعال نیست

این نسخه پیش‌نویسی است که تنها می‌توانید آن را با دوستان‌تان به اشتراک بگذارید.