تهیه نوشت‌افزار برای دانش‌آموزان کتیج

موسسه خیریه خادمین کتیج

تهیه نوشت‌افزار برای دانش‌آموزان کتیج

کمک کنیم هیچ کودکی بخاطر فقر از درس جا نمونه.

‎ریال105,055,000

از ‎ریال105,000,000 هدف

موفق شد

۱۸ مهر ۱۳۹۵

195

مشارکت کننده

این پروژه فعال نیست

این نسخه پیش‌نویسی است که تنها می‌توانید آن را با دوستان‌تان به اشتراک بگذارید.