تهیه نوشت‌افزار برای دانش‌آموزان کتیج

موسسه خیریه خادمین کتیج

تهیه نوشت‌افزار برای دانش‌آموزان کتیج

کمک کنیم هیچ کودکی بخاطر فقر از درس جا نمونه.

105,055,000 ریال

از 105,000,000 ریال هدف

موفق شد

۱۸ مهر ۱۳۹۵

195

مشارکت کننده

این پروژه فعال نیست

این نسخه پیش‌نویسی است که تنها می‌توانید آن را با دوستان‌تان به اشتراک بگذارید.