تامین هزینه فیزیوتراپی کودکی ۱۱ساله

موسسه خیریه پیام امید

تامین هزینه فیزیوتراپی کودکی ۱۱ساله

نذاریم فقر دلیل جلوی بهبودی کسی رو بگیره!

‎ریال5,500,000

از ‎ریال5,500,000 هدف

موفق شد

۱۴ مرداد ۱۳۹۵

12

مشارکت کننده

این پروژه فعال نیست

این نسخه پیش‌نویسی است که تنها می‌توانید آن را با دوستان‌تان به اشتراک بگذارید.