تهیه دستگاه اکسیژن‌ساز برای پدر خانواده‌ای نیازمند

موسسه خیریه حضرت عباس (ع)

تهیه دستگاه اکسیژن‌ساز برای پدر خانواده‌ای نیازمند

هیچ تکیه‌گاهی محکم‌تر از پدر نیست!

‎ریال49,000,000

از ‎ریال49,000,000 هدف

موفق شد

۱۹ تیر ۱۳۹۵

6

مشارکت کننده

این پروژه فعال نیست

این نسخه پیش‌نویسی است که تنها می‌توانید آن را با دوستان‌تان به اشتراک بگذارید.