تهیه دستگاه اکسیژن‌ساز برای پدر خانواده‌ای نیازمند

موسسه خیریه حضرت عباس (ع)

تهیه دستگاه اکسیژن‌ساز برای پدر خانواده‌ای نیازمند

هیچ تکیه‌گاهی محکم‌تر از پدر نیست!

49,000,000 ریال

از 49,000,000 ریال هدف

موفق شد

۱۹ تیر ۱۳۹۵

6

مشارکت کننده

این پروژه فعال نیست

این نسخه پیش‌نویسی است که تنها می‌توانید آن را با دوستان‌تان به اشتراک بگذارید.