تامین هزینه اجاره واحد آموزشی برای کودکان ناشنوا

نیوشا (محکن)

تامین هزینه اجاره واحد آموزشی برای کودکان ناشنوا

یکی از موضوعات مهم در رشد کودکان، آموزش درست و به‌موقع است.

‎ریال100,090,000

از ‎ریال100,000,000 هدف

موفق شد

۰۹ مرداد ۱۳۹۵

166

مشارکت کننده

این پروژه فعال نیست

این نسخه پیش‌نویسی است که تنها می‌توانید آن را با دوستان‌تان به اشتراک بگذارید.