تامین هزینه درمان سرطان یک مادر سرپرست خانوار

خیریه بنیاد برین

تامین هزینه درمان سرطان یک مادر سرپرست خانوار

مادرها قلب تپنده خانواده‌ن، کمک کنیم لالایی این قلب موندگار باشه

50,000,000 ریال

از 50,000,000 ریال هدف

موفق شد

۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۵

39

مشارکت کننده

این پروژه فعال نیست

این نسخه پیش‌نویسی است که تنها می‌توانید آن را با دوستان‌تان به اشتراک بگذارید.