تهیه لباس عید برای 100 کودک نیازمند

خیریه بنیاد برین

تهیه لباس عید برای 100 کودک نیازمند

همه بچه‌ها دوست دارن واسه عید لباس نو بپوشن. کمک کنیم تا به آرزوشون برسن!

80,000,000 ریال

از 80,000,000 ریال هدف

موفق شد

۲۰ اسفند ۱۳۹۴

36

مشارکت کننده

این پروژه فعال نیست

این نسخه پیش‌نویسی است که تنها می‌توانید آن را با دوستان‌تان به اشتراک بگذارید.