کمک به کاراته‌کای 13ساله ایرانی برای افتخارآفرینی

نیکوکاری ‌مهربانه

کمک به کاراته‌کای 13ساله ایرانی برای افتخارآفرینی

با هم زمینه قهرمانی کاراته کای 13 ساله‌ در مسابقات بین المللی را بسازیم

25,000,000 ریال

از 25,000,000 ریال هدف

موفق شد

۲۵ اسفند ۱۳۹۴

40

مشارکت کننده

این پروژه فعال نیست

این نسخه پیش‌نویسی است که تنها می‌توانید آن را با دوستان‌تان به اشتراک بگذارید.