پرداخت هزیه بستری 15 هموطن معلول

موسسه خیریه حضرت عباس (ع)

پرداخت هزیه بستری 15 هموطن معلول

با حمایت مالی، بخشی از درد و رنج هموطنان نیازمندمون رو کم کنیم

40,000,000 ریال

از 40,000,000 ریال هدف

موفق شد

۱۷ فروردین ۱۳۹۵

150

مشارکت کننده

این پروژه فعال نیست

این نسخه پیش‌نویسی است که تنها می‌توانید آن را با دوستان‌تان به اشتراک بگذارید.