تهیه لباس ورزشی برای کودکان نیازمند

موسسه خیریه حضرت عباس (ع)

تهیه لباس ورزشی برای کودکان نیازمند

بیایم مقدمه قهرمان شدن بچه‌ها رو فراهم کنیم.

50,000,000 ریال

از 50,000,000 ریال هدف

موفق شد

۱۲ اسفند ۱۳۹۴

149

مشارکت کننده

این پروژه فعال نیست

این نسخه پیش‌نویسی است که تنها می‌توانید آن را با دوستان‌تان به اشتراک بگذارید.