تهیه لباس ورزشی برای کودکان نیازمند

موسسه خیریه حضرت عباس (ع)

تهیه لباس ورزشی برای کودکان نیازمند

بیایم مقدمه قهرمان شدن بچه‌ها رو فراهم کنیم.

‎ریال50,000,000

از ‎ریال50,000,000 هدف

موفق شد

۱۲ اسفند ۱۳۹۴

149

مشارکت کننده

این پروژه فعال نیست

این نسخه پیش‌نویسی است که تنها می‌توانید آن را با دوستان‌تان به اشتراک بگذارید.