تهیه کاپشن برای 400 دختر و پسر نیازمند

موسسه خیریه یاوران ایتام

تهیه کاپشن برای 400 دختر و پسر نیازمند

سرما از راه رسیده، بیاین دست به دست هم گرما به این بچه‌ها هدیه بدیم

100,050,000 ریال

از 100,000,000 ریال هدف

موفق شد

۱۷ آذر ۱۳۹۴

540

مشارکت کننده

این پروژه فعال نیست

این نسخه پیش‌نویسی است که تنها می‌توانید آن را با دوستان‌تان به اشتراک بگذارید.