تهیه کاپشن برای 400 دختر و پسر نیازمند

موسسه خیریه یاوران ایتام

تهیه کاپشن برای 400 دختر و پسر نیازمند

سرما از راه رسیده، بیاین دست به دست هم گرما به این بچه‌ها هدیه بدیم

‎ریال100,050,000

از ‎ریال100,000,000 هدف

موفق شد

۱۷ آذر ۱۳۹۴

540

مشارکت کننده

این پروژه فعال نیست

این نسخه پیش‌نویسی است که تنها می‌توانید آن را با دوستان‌تان به اشتراک بگذارید.