عیدی برای 20 خانواده نیازمند سیستان بلوچستانی

موسسه خیریه خادمین کتیج

عیدی برای 20 خانواده نیازمند سیستان بلوچستانی

تامین بخشی از هزینه های 20 خانواده نیازمند در آستانه نوروز

30,000,000 ریال

از 30,000,000 ریال هدف

موفق شد

۲۲ اسفند ۱۳۹۳

43

مشارکت کننده

این پروژه فعال نیست

این نسخه پیش‌نویسی است که تنها می‌توانید آن را با دوستان‌تان به اشتراک بگذارید.