تهیه تخت بستری برای سالمندان آسایشگاه کهریزک

موسسه خیریه کهریزک

تهیه تخت بستری برای سالمندان آسایشگاه کهریزک

تهیه 3 تخت بستری در آسایشگاه خیریه کهریزک استان البرز در ساختمان یاس جهت نگهداری از سالمندان

9,591,000 ریال

از 57,000,000 ریال هدف

لغو شد

۲۶ اسفند ۱۳۹۳

39

مشارکت کننده

این پروژه فعال نیست

این نسخه پیش‌نویسی است که تنها می‌توانید آن را با دوستان‌تان به اشتراک بگذارید.