تکمیل سقف «خانه» خانواده روستایی

موسسه خیریه نهال مهر امید

تکمیل سقف «خانه» خانواده روستایی

برای تکمیل سقف یک خانواده روستایی، نیازمند مشارکت شما خیرین گرامی هستیم.

‎ریال50,000,000

از ‎ریال322,600,000 هدف

تا پایان

31

مشارکت کننده

این پروژه فعال نیست

این نسخه پیش‌نویسی است که تنها می‌توانید آن را با دوستان‌تان به اشتراک بگذارید.