مجهز کردن خیریه (ویژه معلولین) به دوربین مداربسته

خیریه رعد سنندج

مجهز کردن خیریه (ویژه معلولین) به دوربین مداربسته

این خیریه در نظر دارد کل ساختمان رو مجهز به سیستم امنیتی کند.

‎ریال383,900,000

از ‎ریال383,900,000 هدف

موفق شد

۲۱ فروردین ۱۴۰۳

13

مشارکت کننده

این پروژه فعال نیست

این نسخه پیش‌نویسی است که تنها می‌توانید آن را با دوستان‌تان به اشتراک بگذارید.