خرید 100 بسته غذایی برای زنان بی سرپرست در ماه رمضان

مؤسسه نیکوکاری امام رضا(ع)دودج زرقان

خرید 100 بسته غذایی برای زنان بی سرپرست در ماه رمضان

اقدام به خرید 100 بسته غذایی برای زنان بی سرپرست و بدسرپرست در ماه مبارک رمضان

‎ریال29,419,640

از ‎ریال376,400,000 هدف

تا پایان

17

مشارکت کننده

این پروژه فعال نیست

این نسخه پیش‌نویسی است که تنها می‌توانید آن را با دوستان‌تان به اشتراک بگذارید.