تامین 5 دستگاه بخاری برای 5 خانوار نیازمند

مؤسسه نیکوکاری امام رضا(ع)دودج زرقان

تامین 5 دستگاه بخاری برای 5 خانوار نیازمند

تامین 5 دستگاه بخاری برای 5 خانوار نیازمند

‎ریال268,900,000

از ‎ریال268,900,000 هدف

موفق شد

۲۱ آذر ۱۴۰۲

37

مشارکت کننده

این پروژه فعال نیست

این نسخه پیش‌نویسی است که تنها می‌توانید آن را با دوستان‌تان به اشتراک بگذارید.