بازارچه بانوان توانمند اهسا

انجمن همیاران سلامت­ پرور البرز (اهسا)

بازارچه بانوان توانمند اهسا

فروش محصول یکی از نگرانی های بانوانی هست که در خانه خود به سختی کسب و کاری را ایجاد کرده اند. بازارچه به ایشان کمک بسیار می نماید.

‎ریال353,800,000

از ‎ریال353,800,000 هدف

موفق شد

۳۰ آبان ۱۴۰۲

11

مشارکت کننده

این پروژه فعال نیست

این نسخه پیش‌نویسی است که تنها می‌توانید آن را با دوستان‌تان به اشتراک بگذارید.