تهیه وسایل ضروری منزل برای زنان سرپرست خانوار

موسسه خیریه پیام امید دشتستان

تهیه وسایل ضروری منزل برای زنان سرپرست خانوار

میخواهیم برای 6 خانواده که سرپرست آنها زنان هستند تعدادی وسایل ضروری تهیه کنیم.

‎ریال161,300,000

از ‎ریال161,300,000 هدف

موفق شد

۰۹ آذر ۱۴۰۲

27

مشارکت کننده

این پروژه فعال نیست

این نسخه پیش‌نویسی است که تنها می‌توانید آن را با دوستان‌تان به اشتراک بگذارید.