تامین 100 بسته حمایتی (مواد غذایی)

موسسه خیریه امیرالمومنین(ع) شوش

تامین 100 بسته حمایتی (مواد غذایی)

تهیه سبد غذایی برای افراد خانواده های بی سرپرست و نیازمند به ویژه در شرایط کنونی شیوع بیماری کرونا که تامین معیشت برای آنها سخت میباشد

‎ریال8,889,600

از ‎ریال125,000,000 هدف

تا پایان

23

مشارکت کننده

این پروژه فعال نیست

این نسخه پیش‌نویسی است که تنها می‌توانید آن را با دوستان‌تان به اشتراک بگذارید.